sportcomplex

Nieuw sportcomplex op Elsenlaanlocatie in Rijswijk

T. Koolstra Nieuws

Het college van burgemeester en wethouders heeft een volgende stap gezet in het proces om te komen tot een multifunctioneel sportcomplex op de Elsenlaanlocatie. In februari jl. werd deze locatie al aangewezen als voorkeurslocatie. Het college heeft de stedenbouwkundige visie voor het nieuwe sportcomplex voorgelegd aan de gemeenteraad. De gemeenteraad neemt in oktober de stedenbouwkundige visie voor de locatieontwikkeling op de Elsenlaanlocatie unaniem vastgesteld.

Op de centraal gelegen locatie op de hoek van de Sir W. Churchilllaan met de Burgemeester Elsenlaan stond tot voor kort een schoolgebouw. Dit gebouw is in 2016 gesloopt waarna een geschikte locatie ontstond van ruim 10.000 m2. De grond is eigendom van de gemeente. Het nieuwe sportcomplex moet de sterk verouderde Marimbahal, de Van Zweedenzaal en de door brand getroffen gymzaal aan de P. van Vlietlaan gaan vervangen.

In november staan informatiebijeenkomsten gepland voor de gebruikers van het toekomstige sportcomplex en de inwoners van Rijswijk. Na de planvorming en het doorlopen van de ruimtelijke procedure zou in oktober 2018 de bouw van de nieuwe sporthal kunnen starten.

Zicht Ontwikkeling is als projectleider betrokken bij het opstellen van de stedenbouwkundige visie voor de locatieontwikkeling.

Deel dit artikel: