Zelfbouw (PO/CPO)

Steeds meer gemeenten bieden particulieren de mogelijkheid om zelf een huis te (laten) bouwen. Door gedegen ondersteuning en heldere advisering van Zicht Ontwikkeling kunnen zelfbouwers en gemeenten de voordelen beter benutten.

De afgelopen jaren is de markt voor zelfbouw explosief gegroeid. Dit heeft gezorgd voor nieuwe en inventieve woonvormen. Deze trend is niet nieuw. Vroeger werden woningen veel vaker door middel van zelfbouw gerealiseerd, zoals bijvoorbeeld de 17-eeuwse grachtengordel in Amsterdam. Steeds meer consumenten kopen een kavel om daar vervolgens hun eigen huis op te realiseren. Dit zijn niet alleen vrijstaande woningen, maar ook steeds vaker rijwoningen.

Het gaat bij zelfbouw niet alleen om de bouw van enkelvoudige woningen, oftewel particulier opdrachtgeverschap (PO), maar ook om gezamenlijk bouwen, collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO). Door deze nieuwe ontwikkeling ontstaan er zowel voor particulieren als gemeenten meer mogelijkheden voor de realisatie van woningen.

Consumenten hebben bij de koop van een zelfbouwkavel veel vragen. Wie gaat de woning ontwerpen, wat zijn de kosten, wat zijn de mogelijkheden, hoe lang duurt het en wat zijn de regels? Gemeenten moeten nadenken over de mogelijkheid van het aanbieden van zelfbouwkavels en de regels die daarbij van toepassing zijn. De diverse mogelijkheden kunnen door Zicht Ontwikkeling voor particulieren en gemeenten bij elke ontwikkeling goed in beeld worden gebracht.

Zicht Ontwikkeling kan zowel particulieren als gemeenten adviseren omtrent de zelfbouwmogelijkheden. Dit kan bestaan uit het onderzoeken van de (financiële) haalbaarheid van een woning, coördinatie van de realisatie van de woning van ontwerp tot oplevering of het vormgeven van zelfbouwkavels in een gemeente of locatie. De wens van de opdrachtgever zal duidelijk in kaart gebracht worden om vervolgens samen het proces, de planning en de verantwoordelijkheden vast te leggen.


  • Zelfbouw

  • foto-heien-buitenkavels-lowres

  • Zelfbouw

Meer weten?

Zicht Ontwikkeling vertelt u graag meer.


Neem contact op