Planning

Zicht Ontwikkeling maakt duidelijke en begrijpelijke planningen van te ontwikkelen projecten met focus op het te behalen resultaat.

Planningen worden voor elk project opgesteld. Dit zijn zowel programma-, project- als detailplanningen. Zonder planning is er geen duidelijkheid over het te doorlopen proces en resultaat. Welke factoren een rol spelen is per ontwikkeling verschillend. Wel worden bij elk project de verschillende fasen van initiatief tot exploitatie doorlopen. Dit geldt zowel bij private als publieke ontwikkelingen. Een planning is geen doel op zich, maar een middel om overzicht te behouden op de voortgang.

Toch worden planningen steeds vaker opgesteld, waarbij de leesbaarheid onvoldoende is. Om de leesbaarheid te vergroten, bepaalt Zicht Ontwikkeling eerst voor wie de planning wordt opgesteld en wat de planning moet weergeven.

Zicht Ontwikkeling stelt diverse planningen op, van gebiedsplanningen voor meerdere jaren, projectplanningen van ontwerp tot oplevering, tot detailplanningen per onderdeel. Door vooraf de wensen en het doel te inventariseren en duidelijk voor ogen te krijgen, worden dynamische, overzichtelijke planningen opgesteld voor de actoren die gebruik maken van deze planning.


  • Planning-Sion
  • Bouwplanning
  • Planning-deelplan

Meer weten?

Zicht Ontwikkeling vertelt u graag meer.


Neem contact op