Ruimtelijke ordening en vergunningenmanagement

Elk project heeft zijn eigen procedure. Kennis en ervaring over de te volgen procedure voor het verkrijgen van vergunningen of bestemming voor een ruimtelijk plan voorkomt mogelijke vertraging of uitstel.

De samenleving verandert steeds sneller. Alles kan en moet beter bereikbaar zijn in een aantrekkelijke woon- en werkomgeving. Dit geldt ook voor de functies in de ruimte om ons heen. Toch kan niet alles zomaar gerealiseerd worden en zal een goed ruimtelijk kader gecreëerd moeten worden, zodat de omgeving en functies elkaar goed verdragen. Woningen, detailhandel, bedrijven, wegen, natuur en recreatie zullen goed op elkaar afgestemd moeten worden.

Deze afstemming wordt vastgelegd in ruimtelijke plannen, zoals structuurvisies, bestemmingsplannen en uitwerkingsplannen. Op basis van deze plannen kunnen nieuwe projecten zoals een woonwijk, wegen en stadsparken gerealiseerd worden. Zo zijn voor de bouw van kantoren en woningen zijn (omgevings)vergunningen nodig.

Zicht Ontwikkeling kan de benodigde procedures voor het opstellen van de ruimtelijke kaders en het aanvragen van vergunningen voor u op zich nemen. Deze procedures kunnen een valkuil zijn in de planning, kosten en voortgang van het project. De combinatie van kennis op het gebied van ruimtelijke ordening, procedures en planningen stelt ons in staat om vanaf het begin van het project duidelijkheid te geven over de risico’s, planning en de benodigde informatie.


  • Ruimtelijke-plannen
  • Bouwtekening aanvraag omgevingsvergunning2
  • Ruimtelijke plan2

Meer weten?

Zicht Ontwikkeling vertelt u graag meer.


Neem contact op