Vastgoed beheer

Steeds meer ruimtelijke ontwikkelingen worden binnenstedelijk gerealiseerd. Vastgoed beheer is daardoor als eerste stap in de ontwikkeling onlosmakelijk verbonden met het project.

Bij binnenstedelijke ontwikkelingen wordt vaak bestaande bebouwing gesloopt voor nieuwbouw of getransformeerd tot een andere functie. Dit zorgt voor winst op de vastgoedontwikkeling, waardevermeerdering van de vastgoedportefeuille of het verhogen van het rendement.

Voordat deze keuze gemaakt wordt, moet een object een tijdelijke functie krijgen. Zonder deze tijdelijke functie zal de waarde afnemen door beperkt onderhoud en mogelijke leegstand. De keuze van de tijdelijke functie is vaak afhankelijk van het tijdstip waarop het object beschikbaar moet zijn. Daarom is ‘antikraak’ niet altijd de beste oplossing.

Zicht Ontwikkeling beoordeelt de mogelijkheden van (tijdelijk) vastgoed beheer, waarbij het beheer de voortgang van de ontwikkeling niet in de weg staat. Door een goed onderbouwde analyse van de mogelijkheden in de markt, de risico’s en financiële opbrengsten kan de eigenaar de juiste keuze maken voor het vastgoed beheer.


  • IMG_6830
  • Foto-2-beheer
  • Foto-3-beheer

Meer weten?

Zicht Ontwikkeling vertelt u graag meer.


Neem contact op