Proces- en projectmanagement

Informatie delen en afstemming tussen partijen zijn de verbindende factoren bij integrale proces- en projectmanagement. Zicht Ontwikkeling hanteert deze aspecten als speerpunten in de werkwijze bij de begeleiding van projecten.

Binnen de ruimtelijke omgeving vinden diverse ontwikkelingen plaats. Van inbreiding tot herstructurering en van vastgoedontwikkeling tot gebiedsontwikkeling. Al deze ontwikkelingen worden gerealiseerd in de woon- en leefomgeving van de mens.

Ruimte in Nederland is schaars en door internationalisering en de netwerkeconomie worden de ruimtelijke vraagstukken complexer. Ontwikkelingen bevinden zich in een krachtenveld, waarbij de belangen van de verschillende actoren zorgvuldig afgewogen moeten worden. Hierbij zijn de politieke verhoudingen, financiën, ruimtelijke ordening en planning bepalende factoren voor de voortgang en succes van de ontwikkeling.

Integrale proces- en projectmanagement is de schakel binnen het project en tussen de partijen. Voor Zicht Ontwikkeling is overzicht over de voortgang en belangen van de verschillende werkterreinen doorslaggevend voor het realiseren van een succesvol project. Door hier kennis van de inhoud aan toe te voegen, creëer je begrip en commitment.

Zicht Ontwikkeling begeleidt en ondersteunt als proces- en projectmanager partijen om projecten binnen de afgesproken kaders, op basis van de klantwens, te realiseren en tot werkbare resultaten te komen. Deze plannen kunnen vanaf concept tot realisatie en beheer aangepakt worden. Zicht Ontwikkeling zorgt voor de samenwerking tussen de actoren, commitment en overzicht over de belangen en voortgang. Hierdoor draagt Zicht Ontwikkeling zorg voor de realisatie van succesvolle projecten.

Betrokkenheid, focus, integraliteit, verbindende schakel en draagvlak creëren kenmerken dan ook de aanpak van Zicht Ontwikkeling.


  • Ontwerp
  • Bouw
  • Verkaveling

Meer weten?

Zicht Ontwikkeling vertelt u graag meer.


Neem contact op