Conceptontwikkeling

Trends in de ruimtelijke ontwikkeling zijn onder andere transformatie van kantoren naar woningbouw en zorgvastgoed. Nieuwe ontwikkelingen moeten nog meer van idee tot resultaat uitgewerkt worden. Zicht Ontwikkeling is door creativiteit en betrokkenheid in staat nieuwe ontwikkelingen te realiseren.

Herontwikkelingen en transformatie zijn aan de orde van de dag. Of deze ontwikkelingen slagen heeft onder andere te maken met de markt, locatie en trends. Niet alle ontwikkelingen zijn vernieuwend of baanbrekend. Veel vastgoedontwikkelingen zijn een repeterend proces. Toch zijn projecten, die gevolg geven aan vernieuwende concepten een uitdaging om verder vorm te geven en uit te ontwikkelen. Concepten zijn niet alleen van toepassing op vastgoed, maar kunnen ook benaderd worden vanuit een gebied of doelgroep. Deze concepten verschillen in schaalniveau en hebben elk hun eigen uitdagingen.

Steeds vaker wil de opdrachtgever een uniek gebouw, woning of gebied. Een ontwikkeling die onderscheidend is. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken, stelt Zicht Ontwikkeling samen met de opdrachtgever een duidelijke visie op omtrent programma, planning, financiën, techniek en markt om de haalbaarheid te toetsen. Vervolgens zal (politiek) draagvlak gecreëerd moeten worden bij de belanghebbenden.

Zicht Ontwikkeling kan samen met de opdrachtgever een concept uitwerken en kan vervolgens bijstaan bij het proces tot realisatie. Het proces van concept tot realisatie zal in nauw overleg uitgevoerd worden, waarbij over de diverse onderdelen geadviseerd kan worden.


  • Concept
  • Transformatie2
  • Concept3

Meer weten?

Zicht Ontwikkeling vertelt u graag meer.


Neem contact op